درخواست گواهي اشتغال به تحصيل

نوع درخواست :
كارشناس رشته :
شماره دانشجويي :
كدملي :
نام و نام خانوادگي :
سال تولد :
جهت ارائه به :
توضیحات :

            

توجه: لطفاً محلی که قصد دارید گواهی اشتغال به تحصیل را ارائه دهید بطور دقیق مشخص نمایید(مثلا" نیروی انتظامی شهرستان میبد).
درضمن اين گواهي فقط براي دانشجوياني كه بدهي ندارند قابل صدور مي باشد.